Stiftung Papilio

Stiftung Papilio er et kunnskapssenter med fokus på familie, skole og terapi, i landsbyen Altdorf, Sveits. De lyste ut en arkitektkonkurranse for å få tegnet et nytt besøkssenter til stiftelsen. 

I samarbeid med Architektur Baumann AG designet vi en kompakt trebygning med betongsokkel, saltak og store vinduer som viser den innvendige strukturen. 

Situasjonskart

«Hofstatt» var en gammel byggemåte i Sveits, hvor bygningene omringer et grøntområde og skaper en park som en indre kjerne. Bygget er plassert for å gjenskape dette historiske elementet. Ved å følge denne utformingen tar man i bruk en gammel måte å utforme en gård på. 

Plan 1.etg

Områdets kulturarv og arkitekthistorie,
den interne organiseringen av stiftelsen samt bærekraft var i sentrum for oppgaven. 

Plan 2.etg

1.etg består av en offentlig kafe som har oppgaven som brobygger mellom internt og eksternt. Et av terapifagene handler om å brenne kaffe, noe som er integrert i kafeen med dets helt egne kaffebrenneri. 

Snitt A-A

2.etg inneholder arbeidsplasser og møterom med fleksible muligheter for fremtidig bruk. 

Snitt B-B
Fasadesnitt og oppriss

Bygget er kledd i treshingel, fremstår som monolittisk med myke nyanser som harmonerer godt med eksisterende struktur.

Fasade nordøst

Stiftelsen hadde et ønske om å åpne for bedre dialog og samspill med omgivelsene, og samfunnet rundt. Et ønske om å åpne seg mot allmennheten. 

Fasade sørøst
Fasade sørvest
Fasade nordvest